PKN:

-Musyawarah adalah:pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan.

-Musyawarah merupakan cerminan PANCASILA SILA KE 4.

-Lambang pancasila sila ke 4:Kepala Banteng ,yang mempunyai makna hewan yang suka berkumpul.