Sandangan Aksara Jawa

Aksara Caraka Jawa (hanacaraka) jumlahe ana 20, yaiku disebut "aksara nglegena". Arti nglegena yaiku aksara sing durung olih imbuhan apa-apa. Sing dimaksud imbuhan iku, bisa wujude sandangan, pasangan, utawa tanda-tanda sejene.

aksara caraka jawa sing nglegena iku wujude kaya ning sor iki:

ha    a na    n ca    c ra     r ka     k
da    f ta     t sa    s wa    w la      l
pa    p dha   d ja     j ya     y nya   v
ma   m ga     g ba    b tha    q nga   z

Ning aksara caraka jawa (hanacaraka) ana istilah sandangan;

1. ssandangan suku ( u ) penanda muni "u"

awit-awite ditulis kaya kenen dikit

tk wl tr wt wr
munie:      taka wala tara wata wara

selanjute dipai sandangan suku ( u ) penanda muni "u", dadine kaya kenen:

tuku wulu turu wtu wru
munie:      tuku wulu turu watu waru

2. sandangan wulu ( i ) penanda muni "i"

awit-awite ditulis kaya kenen dikit:

st bb kr sp kl
munie:      sata baba kara sapa kala

selanjute dipai sandangan wulu ( i ) penanda muni "i", dadine kaya kenen:

siti bibi kri spi kli
munie:     siti bibi kari sapi kali

3. sandangan taling ( [ ) penanda muni "é"

awit-awite ditulis kaya kenen dikit:

Ll kr kn bl
munie:       Lala kara kana bala

selanjute dipai sandangan Taling  ( [ ) penanda muni " é " dadine kaya kenen:

[l[l [k[r [k[n b[l
munie:       Lélé kéré kéné balé

4. taling tarung ( [ o ) penanda muni " o "

awit-awite ditulis kaya kenen dikit:

lr st cr [pl
munie:     lara sata cara péla

selanjute dipai sandangan Taling tarung ( [ o ) penanda muni "o" dadine kaya kenen:

[lo[ro [so[to [co[ro [p[lo
munie:      loro soto coro pélo

4. pepet ( e ) tanda muni "e"

awit-awite ditulis kaya kenen dikit:

sg sp gd tbu
munie:     saga sapa gada tabu

selanjute dipai sandangan pepet ( e ) penanda muni "e"

seg sep ge[d tebu
munie:    sega sepa géda tebu

kakak catat ya materinya pada buku catatan bahasa indramayu. tidak ada tugas yang perlu dikirim. cukup mencatat saja .. terimakasih..