Coba, wacanen teks crita cindek ning sor iki sing tlaten!

Mancing Ning Muara

                Esuk-esuk srengenge wis nongol ning sebelah wetan . Ayam jago muni kukuluruk. Rendi, Asman, lan Dayat mangkat sing umah. Bocah telu iku arep mancing ning muara kali cimanuk.

                Dina kuwen dina ahad, dadi bocah telu iku beli sekolah. Dina libur utawa dina pere. Seneng pisan mancing esuk-esuk supaya olih iwak akeh.

                Bener bae durung suwe, pancing asman wis olih iwak. Terus disusul pancinge rendi lan dayat. Gentian bae bocah telu iku olih iwak.

                “Seneng pisan olih akeh iwak”, jare dayat. “Bener , bisa kanggo lawuan. Enake iwak digoreng,”  ucape rendi.

                Tapi asman sejen maning ngomonge, “kita sih senenge iwak iku dipanggang, apa maning ditambah kecap karo sambel”.

 Asman ngomong mengkonon gawe rendi lan dayat dadi ngecer.  Akire bocah telu iku balik bari nggawa iwak sing akeh. Rencanane iwak-iwak iku arep dipanggang.